Barnebiblioteket

Barneavdelingene har bøker, filmer og spill for barn i alle aldre.

Av barnebøker finnes det blant annet:

Bildebøker
Høytlesningsbøker
Pekebøker
Tegneserier
Fagbøker
Aktivitetsbøker
Bøker for barn med nedsatt funksjonsevne

Vi hjelper deg med å finne det du trenger. For barn som nettopp har lært å lese finnes det små, lette bøker. Også for barn som har vanskelig for å lese finnes gode og spennende bøker som er lette.

For de aller minste barna finnes pekebøker som kan brukes fra barna er 9 måneder.

I tillegg til bøker har biblioteket lydbøker, filmer og musikk. Noen av bibliotekene låner også ut spill.

Translate »